Dr. Georg-Klaus de Bronett, LL.M. Kartellrecht. Of Counsel.

Dr. Georg-Klaus de Bronett, LL.M.
Kartellrecht.
Of Counsel.

Philipp Busse. IP/IT. Associate.

Philipp Busse.
IP/IT.
Associate.

Dr. Michael Dallmann, LL.M. Kartellrecht. Partner.

Dr. Michael Dallmann, LL.M.
Kartellrecht.
Partner.

Dr. Michael F. Griesbeck. Handels- und Gesellschaftsrecht/M&A. Partner/Fachanwalt.

Dr. Michael F. Griesbeck.
Handels- und Gesellschaftsrecht/M&A.
Partner/Fachanwalt.

Patricia Heinrich, LL.M. Handels- und Gesellschaftsrecht/M&A. Partner.

Patricia Heinrich, LL.M.
Handels- und Gesellschaftsrecht/M&A.
Partner.

Dr. Michael Hördt, M.C.L. Arbeitsrecht. Associate.

Dr. Michael Hördt, M.C.L.
Arbeitsrecht.
Associate.


Leander Hornung. Handels- und Gesellschaftsrecht/M&A/ Arbeitsrecht. | Associate.

Leander Hornung.
Handels- und Gesellschaftsrecht/M&A/
Arbeitsrecht. | Associate.

Christoph Just, LL.M. Öffentliches Wirtschaftsrecht. Partner/Fachanwalt.

Christoph Just, LL.M.
Öffentliches Wirtschaftsrecht.
Partner/Fachanwalt.

Astrid Krüger. Arbeitsrecht. Partner/Fachanwältin.

Astrid Krüger.
Arbeitsrecht.
Partner/Fachanwältin.

Dr. Kim Manuel Künstner. Kartellrecht. Senior Associate.

Dr. Kim Manuel Künstner.
Kartellrecht.
Senior Associate.

Alina Labrude. Kartellrecht. Associate.

Alina Labrude.
Kartellrecht.
Associate.

Eve Leclercq, LL.M. Handels- und Gesellschaftsrecht/M&A. Associate.

Eve Leclercq, LL.M.
Handels- und Gesellschaftsrecht/M&A.
Associate.

Olomon Ljumani. Handels- und Gesellschaftsrecht/M&A. Associate.

Olomon Ljumani.
Handels- und Gesellschaftsrecht/M&A.
Associate.

Blandine Orthmann, LL.M. Handels- und Gesellschaftsrecht/M&A. Associate.

Blandine Orthmann, LL.M.
Handels- und Gesellschaftsrecht/M&A.
Associate.

Petra Ostmann. Arbeitsrecht. Partner/Fachanwältin.

Petra Ostmann.
Arbeitsrecht.
Partner/Fachanwältin.

Dr. Anne-Marie Peter. Handels- und Gesellschaftsrecht/M&A. Partner.

Dr. Anne-Marie Peter.
Handels- und Gesellschaftsrecht/M&A.
Partner.

Dr. Christoph Peter. Kartellrecht. Partner.

Dr. Christoph Peter.
Kartellrecht.
Partner.

Alexander Richnow. Arbeitsrecht. Associate.

Alexander Richnow.
Arbeitsrecht.
Associate.

Michael Roth. Arbeitsrecht. Associate.

Michael Roth.
Arbeitsrecht.
Associate.

Dr. Josef L. Schulte. Kartellrecht. Partner/vereidigter Buchprüfer.

Dr. Josef L. Schulte.
Kartellrecht.
Partner/vereidigter Buchprüfer.

Markus Söding. Arbeitsrecht. Associate.

Markus Söding.
Arbeitsrecht.
Associate.

Dr. Alexander Wenz, Notar. Handels- und Gesellschaftsrecht/M&A. Partner.

Dr. Alexander Wenz, Notar.
Handels- und Gesellschaftsrecht/M&A.
Partner.